• Nhà máy AMIE tiêu chuẩn GMP

Chương trình mắt sáng cho sinh viên

Chương trình Lasik’s Day 2014 đã bắt đầu. Và ngay trong ngày đầu tiên của chương trình, ngày 1/6, Bệnh viện mắt quốc tế – DND đã tiếp đón rất nhiều bệnh nhân đến để đăng ký khám mổ khúc xạ.

10 9
8 7
6 5
4 3
2   1

Chia sẻ:

  • twitter twitter
  • facebook facebook
  • linkin linkin
  • google+ google+
  • pinterest pinterest

Bài viết liên quan

show off
up