• Nhà máy AMIE tiêu chuẩn GMP

Chương trình phẫu thuật nhân đạo tại bệnh viện Mắt quốc tế – DND

Với tinh thần chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, từ khi thành lập Bệnh viện Mắt quốc tế – DND thường xuyên tiến hành các hoạt động nhân đạo mang lại ánh sáng cho mọi người.

Vào ngày thứ hai 25-12-2013 Bệnh viện Mắt quốc tế – DND phối hợp với Ban từ thiện chùa Trúc Lâm thành phố Chicago – USA tiến hành phẫu thuật nhân đạo mang lại ánh sáng cho 500 bệnh nhân nghèo hai miền Nam và miền Bắc.

Ngày 25 tháng 02 năm 2013 Bệnh viện Mắt quốc tế DND và Ban từ thiện chùa Trúc Lâm thành phố Chicago – USA phối hợp tiến hành mổ từ thiện miễn phí mang lại ánh sáng cho 500 bệnh nhân nghèo tại Việt Nam. Uống nước nhớ nguồn, con người Việt Nam dù đi xa muôn phương nhưng luôn dành cho đất nước những tình cảm tốt đẹp nhât.

1 <-> 2
3 chương trình phẫu thuật nhân đạo tại viện mắt quốc tế
5 6

Chia sẻ:

  • twitter twitter
  • facebook facebook
  • linkin linkin
  • google+ google+
  • pinterest pinterest

Bài viết liên quan

show off
up